Ondanks mijn recht-toe recht-aan instelling moet ik enkele voorwaarden hanteren.

Deze voorwaarden gelden per 08 september 2014.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schouten EHBO en ZO georganiseerde opleidingen, trainingen etcetera.

1. Inschrijven
Inschrijven voor een opleiding kan per email of via het inschrijfformulier op de website. Na het versturen van uw inschrijving is deze definitief en gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met daarin de naam van deelnemer(s), gewenste opleiding(en) en opleidingsdata. Indien er geen voldoende cursusplaatsen beschikbaar zijn voor uw inschrijving, zal Schouten EHBO en ZO een passend alternatief voorstellen en bij uw akkoord dient u deze per email te  bevestigen.

Schouten EHBO en ZO behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een opleiding te annuleren. Hierbij vervalt de oorspronkelijke inschrijving en zal Schouten EHBO en ZO een passend alternatief voorstellen.

2. Betaling

Offertes zijn vrijblijvend.
Bij de opleidingsprijzen zijn de kosten voor studiemateriaal en examenkosten inbegrepen, uitgezonderd kosten voor eten en drinken (koffie en thee komen voor mijn rekening). U ontvangt een factuur voor uw inschrijving. Deze heeft een betalingstermijn van 14 dagen.

3. Annuleren en wijzigen cursusplaats

Annuleringen of wijzigingen dienen altijd per email verstuurd te worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Elke ander vorm wordt niet geaccepteerd.

Wijziging van de cursuslokatie is altijd mogelijk. Eventuele extra reiskosten worden wel in rekening gebracht.

Annuleren tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: de inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.

Annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding: annuleren of wijzigen (muv de cursuslokatie) is niet meer mogelijk. Het volledige cursusgeld wordt in rekening gebracht. U heeft hierna het recht om binnen een half jaar te rekenen vanaf de startdatum van de cursus alsnog aan de betreffende opleiding deel te nemen tegen 50% van de dan geldende cursusprijs.

4. Vervanging of wijziging cursist
Het is altijd mogelijk om een cursist kosteloos te vervangen door een andere cursist. Dit dient voor aanvang van de opleiding doorgegeven te worden per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

5. Verzuim
Ziekte of verhindering geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en er zal altijd het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht. U heeft hierna het recht om binnen een half jaar te rekenen vanaf de startdatum van de cursus alsnog aan de betreffende opleiding deel te nemen tegen 50% van de dan geldende cursusprijs.

6. Aansprakelijkheid
Schouten EHBO en ZO is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan (eigendom van) opdrachtgever of cursist door welke oorzaak dan ook tenzij sprake is van opzet of nalatigheid van de zijde van Schouten EHBO en ZO.

7. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangepast.